Όταν ένα ή περισσότερα δόντια, έχουν υποστεί βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί με την οδοντιατρική γέφυρα. Γέφυρα μπορεί να γίνει σε δύο ή περισσότερα δόντια και το χάσμα, δηλαδή τα  δόντια που λείπουν μπορούν να αποκατασταθούν.

Η κορώνα μπορει να τοποθετηθεί σε ένα μόνο δόντι ενω με την γέφθρα μπορούμε να καλύψουμε περισσότερα απο ένα δόντια.

Τα υλικά μπορεί να κατασκευάζονται από χρυσό, πορσελάνη και μεταλλικά κράματα. Σήμερα χρησιμοποιούνται και το οξείδιο του ζιρκονίου, ως βάση επί της οποίας εφαρμόζεται η πορσελάνη.

ΟιΠλαστικές  γέφυρες τοποθετούνται προσωρινά μέχρι την οριστική δομή σχεδιασμού.

Οι Οδοντιατρικές γέφυρες τοποθετούνται στο αρχείο δόντια δόντια ή / και εμφυτεύματα.

Oι γέφυρες μπορούν:

  • να αποκαταστήσει το χαμόγελο
  • να αποκαταστήσει τη λειτουργία μάσησης και της ομιλίας
  • να διατηρήσει το σχήμα του προσώπου
  • διανέμουν την  πίεση ακριβώς ανάμεσα στα ελλείποντα δόντια
  • διατήρηση της θέσης των δοντιών