Клинични случаи

Зъбен имплант с 18 корони

3 екстракции
– зъбен имплант
18 металокерамични коронки
Време – 8 дни

Спестено:4 520 Евро!!!

Вижте повече…

5 импланти и 8 коронки

– 5 зъбни импланти
– 8 зъбни коронки
Време – 8 дни

Спестено: 4 400 Евро!!!

Вижте повече...

8 импланта с 2 протези

6 екстракции
4 зъбни импланта в горна и 4 в долна челюст
2 зъбни протези върху импланти
Време – 12 дни

Спестено: 6 600 Евро!!!

Вижте повече...